• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Melder interesse

Skjemautfylling

Melding om interesse - Valfunksjonær

Melder interesse

Herøy kommune trenger fleire valfunksjonærar til stortingsvalet 2021. Dette er eit svært viktig arbeid og ei god erfaring for den som er med på dette. Det vert gjeve godtgjersle for tapt arbeidsforteneste og for oppmøte.

Valfunksjonær består av to roller, valmedarbeidar og medlem i røystestyret.

Valmedarbeidar: kan utføre alle oppgåver i eit vallokale utanom å føre møtebok. Til dømes krysse av i manntalet, stemple stemmesetlar og sjå til at veljarane legg stemmesetlane i valurna. I tillegg til andre praktiske oppgåver.

Medlem i røystestyret: føre møtebok og organisere arbeidet i røystelokalet. Samt oppgåver som valmedarbeidar.  
Føresetnad: må vere folkeregistret i kommunen og ha røysterett. Kan ikkje stå på liste til stortingsvalet.

Valansvarleg tek kontakt viss du vert tildelt ei rolle.

Personalia
/
/
Rolle og stad
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Vent...

Loader