• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Familieterapeut (FT)

Rettleiing

Kven kan søke:

Dette skjemaet skal nyttast når offentlege instansar i samarbeid med ei familie eller privatpersonar når ein har behov for bistand frå familieterapeuten.

Tiltaket er for barne- og ungdomsfamiliar, der familien har ei form for samarbeid/relasjonsvanskar som påverkar eller på sikt kan påverke barna negativt, og der det ikkje er grunnlag for tiltak frå andre tenester. Dersom familien klart har behov for og rett på tiltak etter for eksempel barnevernslova (barneverntenesta), helse- og omsorgslova (lege, helsestasjon, pleie om omsorg, BUP, etc.), opplæringslova (barnehage og skule), barnelova (familievernkontoret) eller anna, er det også desse instansane som skal kontaktast. Dette kan drøftast i telefontida, om familieterapeuten er den riktige instansen å kople på familien.

Samtykke

Når offentleg instans sendar skjema skal det i forkant innhentast samtykke til at det vert tilvist. Det er viktig at familien er motivert for å ta imot tiltak. Dersom berre ein part i ei familie ynskjer tiltak, så er det berre denne vedkomande som kan være part i tiltaket. Vedkomande vil då få individuell rettleiing og hjelp til å ivareta eige handlingsrom, då vi ikkje kan gi rettleiing til dei som ikkje ynskjer det. Dersom det er born eller ungdommar som ikkje er motiverte per dags dato kan familieterapeuten gjennomføre ei motivasjonsfase med den det gjeld, for so å gjere ei vurdering om det er aktuelt å fortsette med tiltaket vidare.

Du kan lese meir om ordninga her.

Det er ikkje naudsynt å fylle ut alle spørsmåla. Det viktigaste er å konkretisere utfordringane som familien opplever og symptomuttrykket som barnet/ungdommen viser i kvardagen. Ved spørsmål ta kontakt med familieterapeuten i telefontida måndag og onsdag 13.00-15.00.

 

Familieterapeut: Janne-Katrin Hansen Sævik

Telefon: 977 02 109

E-post: janne-katrin.hansen.saevik@heroy.kommune.no

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Vent...

Loader